Je veranda uitrusten met de nodige technologie?

Wie de bouw van een veranda overweegt, denkt in de eerste plaats aan het uitzicht, het esthetisch harmoniëren met de woning, de vierseizoensbeleving… Er zijn echter een aantal uitrustingen die idealiter van bij de conceptfase worden meegenomen in het belang van de meerwaarde voor de verandabeleving en lange termijn tevredenheid over het verandaproject.

Inbraakbeveiliging

Veelal is een veranda de nieuwe achterzijde van een woning en bestaat de constructie grotendeels uit glas. Inbraakbeveiliging verdient dan ook onze aandacht.

Eerst en vooral is er de mechanische beveiliging door maatregelen in de constructie. Het gaat om sloten en mechanische voorzieningen die het openen van bewegende delen (deuren, schuiframen, verluchtingsluiken,…) door inbrekers verhinderen.

Bij de grote glasvlakken wordt nagedacht over hun thermische isolatie, maar hier liggen ook opties tot inbraakbeveiliging. Door een speciale folie aan te brengen tussen de dubbele glaslaag van hoogrendementsglas, blijft het glas bij een breuk toch nog samen en zal het niet versplinteren. Nog een stap verder gaat ‘veiligheidsglas’ (NBN-S23-002 normering) waarbij twee of meer geharde glasbladen samengevoegd worden met tussenin één of meer plastic films (PVB). De gelaagde glasopbouw maakt dat breken of barsten van het glas wordt uitgesloten.

Tenslotte is er de elektronische inbraakbeveiliging onder de vorm van alarmsystemen. Als de woning al is uitgerust met een elektronisch alarm, dan kan dit uitgebreid worden met sensoren in de veranda. In het andere geval kan een alarm in de veranda een belangrijke investering vormen in de beveiliging van de totale woning.

Als de woning al is uitgerust met een elektronisch alarm, dan kan dit uitgebreid worden met sensoren in de veranda.

Schakelgemak

‘Domotica’ is inmiddels een goed ingeburgerd begrip in de hedendaagse woningbouw. Eigenlijk is domotica gewoon wat een toekomstgerichte elektrische installatie voor de woning zou moeten zijn: praktisch, gericht op de bewoning, vrij van hocus pocus.

Het bouwen van een leefveranda verschilt nauwelijks van het bouwen van een woning en bijgevolg dringt nadenken over domotica zich op.

Eenvoudig gesteld zorgt domotica voor schakelgemak: waar normaal een aantal schakelaars moeten bediend worden, laat deze handeling zich vereenvoudigen tot een voorprogrammatie van commando’s. Het meest voor de hand liggend zijn lichtsferen – binnen en buitenverlichting laten zich gecombineerd bedienen, zelfs rekening houdend met de seizoenen.
Screens kunnen mooi synchroon gelijktijdig op en neer bewegen, of automatisch gestuurd worden in functie van invallend zonlicht.

Niet minder belangrijk is de mogelijkheid domotica in te zetten voor de beveiliging van veranda en woning.

ZONWERING

Van een veranda verwachten we dat ze veel licht laat instromen, maar zelfs voor wie de zon aanbidt zijn er grenzen. Onder bepaalde omstandigheden ervaren we een teveel aan zonlicht en dan zijn screens aangewezen om in te grijpen. Screens laten toe om het invallend zonlicht te temperen en daardoor ook de ermee gepaard gaande opwarming in de veranda te beperken.

In de koude en donkere seizoenen bieden screens een bijkomende isolatie bovenop de isolerende eigenschappen van het glas en zorgen zij voor een aangenamer woonsfeer in de veranda als het weer buiten weinig opmonterend oogt. Eventueel kan raamdecoratie de woonsfeer nog extra gezellig maken.

Het aanbod van screens is vandaag zeer breed. Ze kunnen zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde worden aangebracht en er bestaan zelfs glastypes waarin screens tussen de glaslagen verwerkt zitten.

Goed nadenken over de uitrusting van de veranda en advies inwinnen bij de professionals is onontbeerlijk voor een maximale tevredenheid.

Tekst: Eduard Coddé

Foto’s: Inside

domotica, veranda, technologie, zonwering, schakelgemak, inbraakbeveiliging, beveiliging
domotica, veranda, technologie, zonwering, schakelgemak, inbraakbeveiliging, beveiliging
domotica, veranda, technologie, zonwering, schakelgemak, inbraakbeveiliging, beveiliging

Lang leve de zon, maar met mate.

domotica, veranda, technologie, zonwering, schakelgemak, inbraakbeveiliging, beveiliging