De creatieve visie van de architect op je verandaproject?

Of de tussenkomst van een architect verplicht is of niet, roept vaak twijfels op. Uiteraard zijn de leden van de  ‘Nationale Federatie van Verandaconstructeurs’ (www.NFVC-FNCV.be) hierover perfect geïnformeerd en zullen zij hun klanten passend begeleiden. Maar ook wanneer het niet verplicht is, kan de tussenkomst van een architect zinvol zijn.

Algemeen geldt dat iedereen zijn bestaande woning mag verbouwen zonder tussenkomst van een architect voor zover het uitzicht van de woning niet wijzigt. Daarnaast is het in vele gevallen mogelijk te verbouwen met een vereenvoudigde toelatingsprocedure, waarbij geen bouwaanvraag maar een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Per 1 januari 2018 is de stedenbouwkundige vergunning vervangen door de ‘omgevingsvergunning’.

Hoewel dit heel eenvoudig mag lijken, is de praktijk dat minder. Ingenieur-architect Carine Cappelle, Orde van Architecten – Vlaamse Raad: “Om zonder de tussenkomst van een architect te kunnen verbouwen, is de doorslaggevende voorwaarde dat er geen stabiliteitswerken moeten worden uitgevoerd.” De actuele benadering van een veranda als ‘woonveranda’ maakt dat heel vaak de achter- en/of zijgevel van de woning gesloopt worden om een naadloze integratie in de woning mogelijk te maken. Het betreft dan een ingrijpende verbouwing met een ‘doorboring’ van het bestaande gebouw, wat een gevaar insluit voor de stabiliteit van de bestaande woning. De tussenkomst van een architect is hier vanzelfsprekend om alle risico’s weg te nemen.

Bouwvoorschriften kunnen sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Daarom is het onontbeerlijk om zich altijd vooraf lokaal goed te informeren.

Visie

Het toevoegen van een veranda aan een bestaande woning is vandaag vrijwel altijd het gevolg van de wens naar meer bewoonbare oppervlakte en het binnenhalen van meer licht in de woning. Architecten zijn opgeleid om een visie te ontwikkelen op de gegeven uitgangssituatie en de wensen van de bouwheer harmonisch en esthetisch te laten versmelten met de architectuur van de woning. Architecten hebben zowel zicht op de esthetische aspecten van de woning als op de constructiedetails, zodat een ontwerp kan ontkiemen dat rekening houdt met stabiliteit en integratie van de veranda in de woning tot één uniform geheel.

Slechts wanneer alle aspecten van de verbouwing/uitbreiding vakkundig bestudeerd werden, kan de realisatie succesvol verlopen en zal de veranda een reële meerwaarde betekenen voor de woning.

Een goed begin

De bouw van een hedendaagse woonveranda is sterk gelijklopend met de bouw van een woning, wat de link naar een architect versterkt. Stabiliteit is een cruciaal gegeven en begint bij de fundering. Welke fundering precies vereist is, hangt af van verschillende factoren, maar een goede fundering is vaak meer dan enkel een vloerplaat. Ook bij een constructie kleiner of gelijk aan 40 m2 kan het nodig zijn extra stabiliteitsaanpassingen door te voeren.

Gezien veranda’s veelal als opwaardering voor bestaande, oudere woningen worden gekozen, is het bijzonder uitkijken voor stabiliteitsproblemen aan de woning.

 

Aandacht voor binnenklimaat

Wie vandaag kiest voor een veranda, wil daar het ganse jaar door van kunnen genieten als uitbreiding van de oorspronkelijke woonoppervlakte van een woning. Daarom is er ook een regelgeving m.b.t. het binnenklimaat van toepassing.

Vanaf 1 januari 2018 dient het S-peil of ‘schil-peil’ gerespecteerd te worden. Het S-peil is een waarde die de energetische kwaliteiten van de schil of mantel van een bouwwerk uitdrukt. Het S-peil verplicht o.a. tot aandacht voor verluchting en zonwering.

De berekening van het S-peil maakt deel uit van de EPB-software. Hoe lager de waarde van het S-peil, hoe minder energie er nodig zal zijn om een aangename leeftemperatuur constant op peil te houden. Bij het in voege treden van de regelgeving is de minimumeis S31. Deze zal vanaf 1 januari 2021 verder zakken naar S28.

 

Raadpleeg voor meer informatie volgende websites:

Orde van Architecten

Mijn EPB

Meer over het S-peil

Tekst: Eduard Coddé

architect, verandaproject, verbouwig, veranda, pergola

Breng zeker ook een bezoek aan de website van de Nationale Federatie van Verandaconstructeurs: www.nfvc-fncv.be

architect, verandaproject, verbouwig, veranda, pergola