Eindeloos veel dakvariaties

Elke bouwconstructie wordt afgedicht met een dak. Voor een veranda is dat uiteraard niet anders, maar er stelt zich wel de keuze tussen een open, een gesloten of een gecombineerde ‘kroon’ op de veranda. Een keuze die niet altijd zo gemakkelijk uitvalt, omdat één van de grote troeven van een veranda juist de rijkelijke lichtinval is.

Bij verandaconstructies met een meer klassieke stijl zijn hellende daken zowat vanzelfsprekend, evenals een uitvoering in glaspanelen, gevat in aluminium of houten schrijnwerk.

Eén van de meest eenvoudige dakvormen is het lessenaarsdak. De naam verwijst heel nadrukkelijk naar de hellende vorm. Het lessenaarsdak bestaat uit één enkel hellend dakvlak en is ideaal om aan te leunen tegen een gevelvlak van de woning. Er wordt aangeraden een minimale hellingshoek van 15° te respecteren, dit om een voldoende natuurlijke afwatering te bekomen.

Een variant is het verspringend lessenaarsdak. Een dergelijk dak bestaat uit twee tegen elkaar aangezette lessenaarsdaken, doch met verschillende hoogte. Hierdoor ontstaat een ‘verticale verspringing’ die gedicht kan worden of zich als een verticale daglichtopening laat uitwerken.

Een graag geziene dakvorm voor klassieke verandastijlen is het tentdak, ook wel als piramidedak aangeduid. Bij deze dakvorm komen er vier dakvlakken samen op één punt. De dakhelling verloopt behoorlijk steil.

Graag geziene klassieke verandadaken

Nauw verwant en waarschijnlijk de meest voorkomende dakvorm bij veranda’s, is het schilddak, dat is opgebouwd uit twee trapeziumvormige dakvlakken aan de lange zijden, aangevuld met een paar driehoekige dakschilden aan de korte zijden. Het schilddak laat maximaal zonlicht binnen in de veranda, maar gezien vandaag zowat uitsluitend veranda’s gewenst worden die het ganse jaar door comfortabel bewoonbaar zijn, is het opletten voor maximale isolatieprestaties van de verwerkte glaspanelen.

Een heel eenvoudige, maar bovenal zeer populaire dakvorm is het zadeldak. De dakconstructie bestaat uit twee hellende vlakken die tegenover elkaar zijn geplaatst. Net als bij het lessenaarsdak wordt aanbevolen om de dakhelling groter dan 15° te maken om voldoende afwatering te verzekeren en daarmee ook beter het vuil weg te spoelen, zonder dat er evenwel sprake kan zijn van een ‘automatische schoonmaak’.

Een variant op het zadeldak is het wolfsdak, waarbij het zadeldak aan de kopzijden wordt aangevuld met twee afgeschuinde vlakken.

Heel apart, maar vandaag eerder uitzonderlijk omwille van een niet geringe kostprijs, wat ze vanzelfsprekend ook exclusiever maakt, zijn de victoriaanse veranda’s. Het is een stijl die in het verleden vooral geliefd was voor oranjerieën (wintertuinen). Gezien de kwaliteiten van de hedendaagse constructiematerialen is de victoriaanse stijl ook perfect haalbaar voor een alle seizoenen veranda. Vanzelfsprekend dringt een harmonie met de woningstijl zich op. Typisch voor de victoriaanse veranda zijn de gebogen wanden, zeker op de kopkant, maar eventueel ook lateraal. Hieruit volgt ook een gebogen dakvorm: de driehoekige glazen daksegmenten worden als het ware uitgewaaierd over de veranda. Naast de boogvormen zijn sierelementen als de ‘vogelkam’ kenmerkend voor victoriaanse veranda’s.

Combinaties

Voor grotere verandaconstructies komen als gevolg van de vormgeving vaak combinaties van dakvormen in aanmerking. Het spel van dakvormen dat zo ontstaat, geeft de aanblik meer karakter en grandeur.

Met de uitdrukking ‘steekdak’ wordt een kleinere dakkap bedoeld die op lagere hoogte insnijdt in een grotere kap. Een dergelijk ontwerp is heel geslaagd om bijvoorbeeld een inkompartij te creëren of om de aansluiting met het terras te accentueren. Het steekdak kan opgebouwd worden met twee identieke dakvormen, bv. twee zadeldaken die in elkaar steken, of ook combinaties van verschillende dakvormen als bv. een zadeldak dat in een lessenaarsdak wordt gestoken. Volgens hetzelfde principe als het steekdak ontstaat een T-dak, maar hierbij komen beide kappen op gelijke hoogte uit.

dakvariaties, dak, plat dak, steekdak, wolfsdak, zadeldak, dakvorm, veranda, viva veranda
dakvariaties, dak, plat dak, steekdak, wolfsdak, zadeldak, dakvorm, veranda, viva veranda
dakvariaties, dak, plat dak, steekdak, wolfsdak, zadeldak, dakvorm, veranda, viva veranda