GLAS: Het licht in de armen sluiten

Ongeacht de stijlkeuze en de omvang van de veranda is glas bepalend voor het panoramisch uitzicht op de tuin, de lichtinval in de veranda en doorstroming in de woning, maar bovenal voor de woonkwaliteit als gevolg van de isolatiewaarden.

  • Glas is voor elke verandaconstructie een essentieel bouwmateriaal
  • Glas is doorslaggevend voor de woonkwaliteit gedurende het ganse jaar
  • Glas is een hightech product met toegevoegde waarde voor elk verandaproject

Hoogrendementsglas (HR glas) is omwille van de thermische isolatie en de lichtinval een vanzelfsprekende keuze. Het presteert tot 5x beter dan enkel glas voor wat de thermische isolatie betreft en doet 2 à 3x beter dan dubbel glas.

Hoogrendementsglas wordt ingedeeld in drie categorieën: HR, HR+ en HR++.

HR is opgebouwd uit twee glaslagen met daartussen droge lucht. De dikte van beide glaslagen verschilt (vb. 4 en 5 mm). De luchtlaag is 10 à 12 mm dik. Om het ontsnappen van de warmte uit de veranda tegen te gaan is één van beide glaslagen voorzien van een metalen coating.

HR+ glas toont dezelfde opbouw, maar de ingesloten luchtlaag is dikker (12 à 15mm). De metaalcoating wordt vervangen door een specialere coating, die tot 90% van de uitstralingswarmte terugkaatst, hierbij geholpen door de luchtlaag tussen de glasplaten.

Bij HR++ zit er tussen de beide glaslagen een ingespoten edelgas i.p.v. droge lucht. De speciale coating tussen de glaslagen die de warmteverliezen van binnen naar buiten tegengaat, is ook hier van de partij.

Wie een nog betere thermische isolatiewerking nastreeft, kan kiezen voor driedubbel glas en superisolerende beglazing. De glasvlakken zijn meerlagig opgebouwd als basis voor de isolerende werking en van elkaar gescheiden door een ingespoten gaslaag. Het betreft speciale edelgassen als bv. kryptongas of argongas, die de isolatiewaarde versterken.

Voor meer informatie staan de leden van de Nationale Federatie van Verandaconstructeurs (NFVC) graag ter beschikking.

veranda in glas 1 veranda in glas 2 veranda in glas 3